Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα! 2351303876 Ειρήνης 37 κ Θεσσαλονίκης Γωνία Τ.Κ 60100 Κατερίνη|info@keklidia.gr

Εκαπαιδευτικό Σεμινάριο για «Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων».

/, Τελευταία Νέα/Εκαπαιδευτικό Σεμινάριο για «Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων».

Εκαπαιδευτικό Σεμινάριο για «Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων».

Εκαπαιδευτικό Σεμινάριο «Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων».

KANETE THN AITΗΣΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:230

Διάρκεια σεμιναρίου: 24ώρες

Ημέρες & Ώρες διεξαγωγής:

o    Τρίτη 25/02 16:30-21:30

o    Τετάρτη 26/02 16:30-21:30

o    Πέμπτη 27/02 16:30-21:30

o    Παρασκευή 28/02 16:30-21:30

Τρόπος διεξαγωγής: elearning – Τηλεδιάσκεψη

 

Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση. Ως επαρκής εκπαίδευση για το προσωπικό ασφάλειας νοείται, εκείνη που βασίζεται στα υποδειγματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΜΟ (IMO Model Course 3.24) σύμφωνα με τον κώδικα ISPS.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΦΛΕ:

  • Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάση ISPS code.
  • Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις (πιθανή βελτίωση του υπάρχοντος σχεδίου ασφαλείας).
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας – έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
  • Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
  • Ανιχνευτές μετάλλων και scanners, Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων.
  • Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους – έλεγχος.
  • Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής.
  • Σχέδιο αναφοράς συμβάντος.
  • Αρχές πυρόσβεσης.
  • Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος)

 

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν την Άδεια.

2020-02-11T11:41:39+02:00