Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα! 2351303876 Ειρήνης 37 κ Θεσσαλονίκης Γωνία Τ.Κ 60100 Κατερίνη|info@keklidia.gr

Voucher ανέργων 29-64 χρονών

///Voucher ανέργων 29-64 χρονών

Voucher ανέργων 29-64 χρονών

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων (Voucher) από 29 έως 64 χρονών

 • Επιδότηση ανά καταρτιζόμενο 2.600€
 • Πρόγραμμα κατάρτισης 120 ωρών
 • Πρακτική άσκηση 4-5 μηνών                       
 • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. ΛΥΔΙΑ Κ.Δ.ΒΙ.Μ.2) πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   φωτοτυπία 

 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡ 2018
 • IBAN (πρώτο όνομα ενδιαφερομένου)
 • ΠΤΥΧΙΟΥ (ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης) /ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
 • ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 • ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α Μ ΙΚΑ/ ΑΜΚΑ
 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ/ΑΜΕΑ  εσείς η παιδί σας.
 • ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΚ

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

2019-06-06T12:23:45+03:00